Център за изпитване и европейска сертификация

Център за

Изпитване и

Европейска

Сертификация

p-2

    Select Language  bg  en  ar  tr  ru 

Сертификация на продукти (CE)
Лаборатории за изпитване
Сертификация на системи за управление
Енергийна ефективност
Технически надзор на СПО
Орган за контрол от вида А
Обучения

Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД (ЦИЕС) е създаден в Стара Загора с цел да помогне на предприятията да изпълнят изискванията на нормативната уредба и директивите на Европейската комисия. Заедно с това чрез услугите, които предлага дружеството, фирмите повишават своята конкурентоспособност и получават сигурност и гаранции за качествата на продуктите си.

ЦИЕС е първото в България лице, получило разрешение за оценяване съответствието на машини. През 14-годишната си история дружеството получава акредитации и правомощия да извършва оценяване на съответствието, обследване, контрол, надзор и обучения в различни направления.

Център за изпитване и европейска сертификация е нотифициран орган по следните европейски директиви и регламенти: Регламент (ЕС) 305/2011 - Строителни продукти; Директива 2006/42/ЕС - Машини; Директива 2006/95/ЕС - Съоръжения за ниско напрежение и Директива 2000/14/ЕС - Излъчван шум от машини и съоръжения, които работят на открито. Номерът на ЦИЕС в информационната система на Европейската комисия NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) е NB 1871. Процедурите по оценка на съответствието, извършвани от ЦИЕС, са необходими за СЕ маркировка.

ЦИЕС разполага с изпитвателни лаборатории със съвременно техническо оборудване: 

Лаборатория за изпитване на строителни продукти:

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства (акредитирана в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация").

ЦИЕС извършва обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и обследване за енергийна ефективност на сгради и последващо сертифициранеЦИЕС ЕООД е вписан в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие  /АУЕР/

ЦИЕС е орган за сертификация на системи за управление (акредитация от ИА "БСА" в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17021:2011) по стандартите:

ЦИЕС е регионален представител на Клуб 9000 за гр. Стара Загора

ЦИЕС е орган за:

Центърът за професионално обучение към ЦИЕС ЕООД (лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение) и Бизнес школата предлагат:

 • Професионално обучение и квалификация
 • Вътрешнофирмени обучения по заявление
 • Инструктажи
 • Семинари по актуални теми
 • Обучение по ЗБУТ
 • Обучение по програмите на Агенция по заетостта „Аз мога повече”

 

dist

Търсене на сертификат за системи за управление

АКТУАЛНО

ЦПО към ЦИЕС обучи лабораторни специалисти на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД 2016-05-20 - Центърът за професионално обучение към ЦИЕС ЕООД организира тридневно обучение за служителите на „Контур...

Абонамент за бюлетин ЦИЕС

fs-like-bg

Централен офис

 • Адрес: п.к. 131, ул. Индустриална 2
 • Стара Загора 6000, България
 • Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Телефон: +359 (42) 620368
 • Факс: +359 (42) 602377
 • GPS координати 42.41588, 25.64366

ЦПО и лаборатории

Център за професионално обучение
и Бизнес школа
тел. 042 620368, моб. 0885 555640
е-mail: m.eneva@ctec-sz.com

Лаборатория за изпитване
на строителни продукти

тел.: 042 620368, 042 627217
e-mail: h.angelova@ctec-sz.com

Лаборатория за изпитване на машини,
съоръжения и устройства
тел.: 042 630476042 620368
e-mail: ctec_limsu@abv.bg
t.hristov@ctec-sz.com

Къде се намираме