Днес, структурата на компанията ни се състои от 9 бизнес полета. В дружеството ни работят 50 специалисти щатен персонал и над 20 външни експерти и одитори.

През годините ни се довериха над 4700 клиенти.

Извършена е подготовка на документация, оценка на място от ИА БСА и преакредитация на четири от бизнес направленията на фирмата. Обновени са сградите на Лабораторията за изпитване на строителни продукти и за реакция на огън.

ЦИЕС отбелязва 15 години от създаването си.

Дружеството е обявено от ЕК за нотифициран орган за Директива Електромагнитна съвместимост.

ЦИЕС е акредитиран от ИА БСА по БДС EN ISO/IEC 17020 като Орган за контрол от вид А.

Дружеството е акредитирано от ИА БСА като Орган за сертификация на системи за управление по БДС EN ISO/ IEC 17021.

Лабораторията за изпитване на строителни продукти (ЛИСП) към ЦИЕС е акредитирана от ИА БСА по БДС EN ISO/ IEC 17025.

Центърът за професионално обучение към ЦИЕС получава лицензия от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Дружеството е нотифицирано от Европейската комисия за директива: Излъчван шум от машини и съоръжения, които работят на открито

ЦИЕС е признат за нотифицаран орган с идентификационен номер NB1871 от Регистъра на Европейската Комисия за обхвата на 3 европейски директиви: Строителни продукти, Машини, Съоръжения за ниско напрежение 

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin   1 f  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.