Нашето дружество е основано през 2002 г., в Стара Загора като орган за изпитване и сертификация с цел да помогне на предприятията да изпълнят изискванията на нормативната уредба и да получат сигурност и гаранции за качествата на продуктите си.