Комплексни услуги с устойчиво качество
Ние Ви предлагаме комплексни специализирани услуги с устойчиво качество, като се стремим да осигурим сигурност и ефективност за Вашите бизнес процеси и да Ви спестим време.

Безпристрастност и прозрачност
Начинът ни на работа се основава на принципа на прозрачността, независимостта, безпристрастността на оценките за съответствие и отсъствието на конфликт на интереси.

Квалифицирани специалисти с професионален опит
Нашите експерти са компетентни, безпристрастни и високо квалифицирани. Членството ни в 25 технически комитета по стандартизация, форума на нотифицираните органи и редица асоциации ни помага да следим последните новости в нашата област и да участваме при формиране на практиките по отношение на хармонизираните европейски стандарти.

Оптимални срокове на услугите
Експертността и професионалният ни опит ни помагат да сме ефективни в нашата работа и да намираме бързи решения при поставените от Вас срокове.

Гъвкава ценова политика
Нашата философия е чрез знанията, компетенциите и предоставените ни правомощия да съдействаме на икономическите оператори да изпълняват изискванията на нормативната уредба при максимално конкурентни цени