shineva1         инж.Благовеста Шинева
Управител

hr angelova1
        инж.Христина Ангелова
Ръководител Лаборатория за изпитване на строителни продукти (ЛИСП)
 Photo M Lambova         инж. Миряна Ламбова
Ръководител Орган за оценяваме на строителни продукти (ООСП)
 R Gicheva         инж. Розалина Гичева
Ръководител Орган за оценяване съответствието на машини и електрически съоръжения (ОСМЕС)
 toshko hristov2         инж. Тошко Христов
Ръководител Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства (ЛИМСУ)
 Z Donchev TehNadSPO         инж. Здравко Дончев
Ръководител Технически надзор на съоръжения с повишена опасност
 Photo M Eneva new         инж. Мая Енева
Ръководител Център за компетентност
 unknown         Дея Андронова
Ръководител Отдел Енергийна ефективност
dani         Даниела Иванова
Ръководител Орган за сертификация на системи за управление
Chavdara Atanasova         инж. Чавдара Атанасова
Ръководител Орган за контрол от вид А
unknown         Главен счетоводител
Милена Миланова         Милена Миланова
Ръководител отдел Маркетинг и продажби