Нашият профил

ЦИЕС ЕООД е компания с утвърдено име на българския пазар в сферата на изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност и обученията.


От самото създаване на центъра сме в услуга на икономическите оператори, като с дейността си им помагаме да изпълнят изискванията на нормативната уредба и на директивите на Европейската комисия за свободно движение на стоки.

 

Нашите услуги са разпределени в девет различни направления:

  • Оценяване съответствието на строителни продукти

  • Изпитвания на строителни продукти

  • Оценяване съответствието на машини и електрически съоръжения

  • Изпитвания на машини, електрически съоръжения и устройства

  • Сертификация на системи за управление

  • Енергийна ефективност – обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи

  • Технически надзор на съоръжения с повишена опасност

  • Орган за контрол от вида А

  • Бизнес школа и Център за професионално обучение.

Основните ни принципи се основават на недискриминативен, независим и безпристрастен начин на работа, отсъствие на конфликт на интереси, компетентност и обоснованост на оценките за съответствие.

 

Нашите ценности

Стремежът ни е непрекъснато да се усъвършенстваме. Да имаме собствен стил на работа и да бъдем сред най-добрите в бранша с действително качествени услуги, които предлагаме. Дейността ни е насочена към икономическите оператори и има за цел подобряване на безопасността и качеството на техните продукти, което води до предимства за организациите.


Вярваме, че с натрупания опит, компетентност и професионална етика успяваме да постигнем тази цел и да изградим доверие и сигурност сред нашите клиенти.