На 31.01 и 01.02.2019 г. Центърът за професионално обучение към ЦИЕС ЕООД проведе първия си за годината семинар на тема „Отговорници по качеството и вътрешни одитори в органи за контрол съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и БДС EN ISO/IEC 19011:2018“. Семинарът беше предназначен за органи за контрол и привлече заинтересовани участници от цялата страна.

Прочети повече

Уважаеми дами и господа,

 

Ревизираният стандарт ISO 50001:2018 “Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане” отменя и заменя ISO 50001:2011. Новата версия на стандарта е публикувана на 21.08.2018 г. на страниците на Международната организация по акредитация (ISO).

 

Международният акредитационен форум (IAF) утвърди тригодишен преходен период от датата на публикуване на ISO 50001:2018. За да запазите валиден Вашия сертификат след тази дата, е необходимо да се уверите, че е извършен трансфер към новия стандарт в рамките на тригодишния период. Това означава, че след 21 август 2021 г. сертификатите по стандарт ISO 50001:2011 престават да бъдат валидни.

ЦПО при ЦИЕС проведе поредица от обучения за свои клиенти в гр. Сливен. В края на октомври 2018 г. бяха обучени над 220 работници от „Е.Миролио“ ЕАД за безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност. Подробно бяха разгледани опасностите, произтичащи от работата с различните съоръжения – повдигателни, съоръженията за природен газ и под налягане. Обученията завършиха с проверка на знанията под формата на тест, като резултатите показани от курсистите бяха много добри.

На 16 октомври 2018 г. на посещение в ЦИЕС бяха група студенти от Университета по архитектура в Париж Ла Вилет. Младежите са в страната ни по покана на Община Стара Загора. Те са участници в съвместни ателиета, чиито екипи работят по зададени от Oбщината теми в областта на възстановяването на стари сгради и обновяването на пространства.

На 27 септември 2018 г. в Международния изложбен център в Киев, Украйна се проведе Конференцията QUALITY.NOW.UA, в която управителят на ЦИЕС, инж.Благовеста Шинева, участва като лектор. Темата на лекцията беше „Прилагане на Регламент Строителни продукти (ЕС) 305/2011 - опитът на „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, нотифициран орган NB 1871“.

На 3 юли т.г. (2018) беше публикуван новият стандарт ISO 19011. Това трето издание отменя и замества второто издание (ISO 19011: 2011), като отразява нарастващия брой стандарти за управление на системи (СУС) и последните ревизии на някои от най-широко използваните стандарти, като ISO 9001 за качество, ISO 14001 за околната среда, EN ISO/IEC 17025:2017 за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране и др.

 

„Прогрес“ АД, Стара Загора възложи на Цeнтъра за професионално обучение при ЦИЕС ЕООД да проведе обучение на работещите с повдигателни съоръжения и отговорниците на цехове и участъци. В рамките на 8 дни през обучението преминаха над 250 души, които бяха запознати с правилата при определяне на схемите за окачване, видовете товарозахващащи приспособления и правилата за безопасната им експлоатация. След направените тестове и добрите резултати от тях, курсистите получиха удостоверения.

Уважаеми клиенти,


На сайта на Българския институт по стандартизация в рубриката "Новини и събития" е публикувана информация за хармонизираните стандарти и оценяването на съответствието на строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 (CPR).

На 7 юни 2018 г. председателят на Европейския комитет за стандартизация (CEN) г-н Венсан Лафлеш, заедно с председателя на Construction Products Europe, д-р Хаймо Шойх, главен изпълнителен директор на Wienerberger AG, подписаха заедно Декларация за постигане на споразумение за интелигентна СЕ маркировка (Smart CE Marking) на работен форум на CEN (CEN/CWA).*

 

Производителите на строителни продукти трябва да спазват Регламента за строителните продукти (CPR) и да предоставят на пазара декларация за експлоатационни характеристики съгласно хармонизираните стандарти (hENs).

На практика това означава, че може да бъде предоставена и използвана в пълния ѝ потенциал много подробна информация. Целта е да се насърчи маркировката СЕ за строителни продукти чрез доброволно използване на електронна декларация. Стандартизацията е в основата на общия технически език, затова CEN е естественият партньор за разработването на този дигитален референтен документ.

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.
Ok Отказвам