Прочетете повече

От близо 900 лицензирани ЦПО, Центърът за Професионално Обучение към ЦИЕС беше един от 18-те, получили престижната награда от Националната агенция за професионално образование и обучение за „Принос в предоставянето на качествено професионално обучение в подкрепа на ученето през целия живот в България“.

Прочетете повече

На 30.06.2023 г. в Официалния вестник на Европейския съюз е публикуван новият Регламент (ЕС) 2023/1230 относно машините. Новото законодателство трансформира Директивата за машините от 2006 г. в регламент.

Прочетете повече

На 27.06.2023 г. Център за компетентност към ЦИЕС проведе изпит по теория и практика за придобиване на правоспособност „Машинист на подвижни работни площадки“ пред комисия с председател главен инспектор от Регионален отдел "Инспекция за държавен технически надзор" (РО ИДТН). Изпитът беше организиран в гр.Кърджали след проведено обучение в периода 22.05.2023 - 09.06.2023 г.

Прочетете повече

Съветът на ЕС, Европейският парламент и Европейската комисия постигнаха споразумение относно Регламента за машинните продукти. Новото законодателство трансформира Директивата за машините от 2006 г. в регламент.

Прочетете повече

Посещение и обиколка в автомобилен завод и във фабрика за производство на коркови изделия, бяха част от обучението по дигитално качество, в което участва Даниела Иванова, ръководител на Органа по сертификация на системи за управление към ЦИЕС. Лятното училище по качество и организационни постижения се проведе през юни 2023 г., в Университета Миньо в Брага, Португалия.

Служители на Гражданска защита на Султанат Оман бяха на официално посещение в ЦИЕС ЕООД на 15 май 2023 г. Посещението беше по инициатива на оманските власти във връзка с необходимостта на бизнеса в Оман, предприятията да се обръщат към одобрени от тяхното правителство лаборатории и органи по сертификация. Дирекцията Гражданска защита в Оман отговаря именно за издаване на тези одобрения.

Прочетете повече

За личните предпазни средства (ЛПС), чието съответствие е оценено съгласно процедури по Директива 89/686/ЕИО, издадените ЕО сертификати за изследване на типа и/или решения за одобрение на съответствието бяха валидни до 21 април 2023 г., освен ако не са изтекли преди тази дата.

Прочетете повече

 

Прочетете повече

На 28 март 2023 г., в Брюксел, се състоя 54-то редовно заседание на Групата на нотифицираните лица за Регламента за строителните продукти. В заседанието участва нашият експерт инж. Румяна Господинова, ръководител на Органа за оценяване на строителни продукти към ЦИЕС ЕООД и официален представител на българските нотифицирани лица.

Наред с развитието на нови технологии, необходимостта от пестене на конвенционалните енергийни ресурси и прехода към щадящи околната среда алтернативи налагат и развиването на нови специалности и професии.

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.