Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” организира информационна среща за представители на бизнеса и на лицата, заинтересовани от акредитация, която се поведе на 1 декември 2015 г., в гр.Стара Загора. Срещата беше организирана в рамките на проект, по който ИА БСА е бенефициент, BG161PO003.4.3.01-0004-C0001 „Подобряване на достъпа до услугите, предоставяни в областта на акредитацията”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” и Европейския фонд за регионално развитие.

По време на срещата, изпълнителният директор на ИА БСА инж. Ирена Бориславова коментира ролята на Европейската организация за акредитацията за елиминиране на техническите бариери в търговията. Процедурата за акредитация на ИА БСА беше представена от Марина Георгиева, отговорник по качеството на ИА БСА, началник отдел „Инспекция и оценяване“.
Във фокуса на срещата бяха поставени ползите за бизнеса и потребителите на продукти, процеси и услуги от акредитираните услуги по оценяване на съответствието.

В края на събитието, управителят на ЦИЕС инж.Благовеста Шинева презентира накратко дейността на компанията, като наблегна на дейностите, които ЦИЕС извършва под акредитацията на ИА БСА, а те са: лабораторни изпитвания на строителни продукти, машини, съоръжения и устройства, предоставяне на акредитирана сертификация на системи за управление, контрол на фактори на работна среда и площадки за игра.

Info sreshta BSA CTEC 1

Info sreshta BSA CTEC 2

 

 

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top