ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ В СФЕРАТА НА КАЧЕСТВО
  Тема  Продължи-телност  Цена в лв. без ДДС  Лектор

Допълнителна
информация

   17 и 18 декември 2015  
Курс  Вътрешни одитори на система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и ISO 19011:2011. Практики при провеждането на одити. ISO 9001:2015 – Какво обхваща новата ревизия.   2 дни  160.00

инж. Благовеста Шинева
/Управител ЦИЕС/

Пълна информация

Заявка

  януари / февруари 2016        
Модул 1

ISO 9001:2015
Въвеждане в актуалната версия на стандарта. Запознаване с новите изисквания.

1 ден 110.00

инж. Константин Костадинов
/Водеш одитор/

 
Модул 2

ISO 14001:2015
Въвеждане в актуалната версия на стандарта. Запознаване с новите изисквания.

1 ден 110.00 инж. Константин Костадинов
/Водеш одитор/
 
Модул 3

Вътрешни одити на интегрирани системи за управление по новите ревизии на стандартите
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 19011:2011

1 ден  110.00 инж. Константин Костадинов
/Водеш одитор/
 

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top