CE marking CTECФорумът на нотифицирните органи с председател Благовеста Шинева, управител на ЦИЕС ЕООД, инициира работна среща с председателя и представители на ДАМТН и на Министерството на икономиката. Срещата ще се проведе на 5 февруари 2016 г. в сградата на ДАМТН, София. Поводът е предстоящата промяна, отнасяща се до редица директиви от Нов подход, чиито актуални версии влизат в сила на 19 април 2016 г. Проблемът е, че органите, нотифицирани по тези директиви, трябва да бъдат ренотифицирани по актуалните им версии, а срокът за ренотификация е минимум три месеца. Лицата за оценяване на съответствието се опасяват, че времето е твърде кратко за тази процедура и че могат да останат за известно време без нотификация от Европейската комисия.

Въвеждането на директивите в националното законодателство се извършва чрез наредби за съществените изисквания. Проектът на Закона за техническите изисквания към продуктите, който осигурява въвеждането на разпоредбите на директивите, се предвижда да влезе в сила от 20 април 2016 г., т.е. един ден след влизане в сила на новите версии на директивите. Нотифицираните лица ще бъдат в състояние да актуализират процедурите си за оценяване на съответствието и да започнат подготовка за ренотификация едва след като законопректът стане факт.

Забавянето на подновяването на нотификацията ще се отрази неблагоприятно и на производителите, които през този период имат необходимост от сертификация по следните директиви: взривни вещества за граждански цели, обикновени съдове под налягане, съоръжения под налягане, везни с неавтоматично действие, средства за измерване, асансьори, съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, радиосъоръжения и електромагнитна съвместимост на продуктите.

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top