auto news 1Успешно приключи тридневен специализиран курс, организиран от Център за компетентност към ЦИЕС, предназначен за вътрешни одитори в автомобилната индустрия съгласно стандарт ISO/TS 16949.

ЦИЕС не за първи път организира подобен курс, този път по инициатива на Стандард Профил България АД, гр. Стара Загора във връзка с необходимостта на компанията от актуализиране знанията на персонала.

Курсът се проведе на територията на Стандард Профил България АД, гр. Стара Загора, като присъстваха 13 представители на фирмата. В обучението участваха ръководители, упълномощени представители на ръководството по качество, служители по контрол на качеството и др.

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top