CTEC forklift training 1Центърът за професионално обучение към ЦИЕС ЕООД проведе обучение на 26 служители на Неохим АД, Димитровград за придобиване на първоначална правоспособност за водачи на електро и мотокари.

Обучението се проведе на територията на предприятието в рамките на едноседмичен период.

Служителите на фирмата придодобиха необходима за тях квалификация с помощта на компетентните преподаватели инж. Иво Иванов и Донка Генова.

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top