На 07.04.2016г. се проведе годишно събрание на членовете от регионалната организация на Клуб 9000 за гр. Стара Загора, домакин, на което беше ЦИЕС.
На събранието се коментира прехода, относно изискванията на новата версия на стандартите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Съществена точка от дневния ред по време на заседанието се оказа и необходимостта от повишаване авторитета на Клуб 9000, неговата популярност и привличането на повече лица от бизнес средите, както и насоки за работата през 2016 г.

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top