Hoisting lifting equipЦентър за компетентност при ЦИЕС ЕООД, Стара Загора ще проведе през месец май обучение за вътрешни одитори с практически насоки по прилагането на БДС EN ISO 17020:2012, предназначено за лицензираните органи за технически надзор.

В рамките на обучението и във връзка с проектонаредбите в областта на техническия надзор, които ще бъдат публикувани през април, ще бъде осъществена среща с представители на ДАМТН.
Всички жеалаещи да участват в обучението могат да зададат своите въпроси, като да ги изпратят предварително на посочените координати. Въпросите ще бъдат изпратени на председателя на ДАМТН, инж. Стефан Цанков.

Център за компетентност, ЦИЕС ЕООД
Мая Енева, Р-л Център за компетентност
моб.: 0885 555 640
e-mail: m.eneva@ctec-sz.com 
Ирина Космева, Експерт обучения
моб.: 0885 775 073
e-mail: kosmeva@ctec-sz.com

Участието в дискусията е безплатно!

Очаквайте допълнителна информация!

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top