Инж. Благовеста Шинева, управител на ЦИЕС ЕООД, беше преизбрана за член на новия Управителен съвет (УС) на Българския институт за стандартизация (БИС) на редовно Общо събрание на БИС, което беше проведено на 22.04.2016 г. Имената на всички членове на новия УС на БИС са публикувани на сайта на института. Г-н Ивелин Буров е избран отново за председател на УС на БИС.

По време на форума беше направен анализ на дейността на БИС за изминалата 2015 г., както и на дейността на Управителния съвет (УС) и на Контролния съвет (КС) за периода 2011 – 2016 г. Предстои избор за нов изпълнителен директор на БИС, който ще бъде проведен на първото заседание на новоизбрания УС на 14.05.0216 г.

os bis 2016 1

os bis 2016 2

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top