На 17 и 18 май, Центърът за компетентност към ЦИЕС ЕООД организира двудневен курс на обучение, на тема „Технически средства за измерване. Изисквания. Управление“. Курсът, предназначен за лаборатории, отговорници по метрологично осигуряване на организации и органи за контрол, събра представители на заинтересовани фирми от различни региони в страната.

Лекторът на обучението Мария Додова, експерт в областта на метрологията, представи изискванията по отношение на техническите средства за измерване, като се спря на методите за калибриране, периодичността на рекалибриране, оценяване на неопределеността на измерване и др. В края на курса беше разгледан конкретен пример за изчисляване на неопределеност на измерване на температура и постоянно напрежение.

Темата на курса и добрата организация на обучението са предпоставка за успешното му провеждане и заявен интерес от страна на участниците за последващи обучения в тази област.

 Kurs metrologia CIES 180091

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top