New CPR Notification JuneВ края на месец май Европейската комисия официално публикува разширения обхват на нотификацията на ЦИЕС, съгласно изискванията на Регламент строителни продукти - CPR 305/2011.

Новите групи продукти, за които отдел ОССП към ЦИЕС ще може да извършва процедурата по оценяване на съответствието са:

 • Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти от обикновен бетон, от бетон с леки добавъчни материали и от автоклавен газобетон по система 2+, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 15037-5:2013 и БДС EN 12602:2008+A1:2013.
 • Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти от обикновен бетон, от бетон с леки добавъчни материали и от автоклавен газобетон по система 1, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 15037-4:2010+A1:2013 и БДС EN 15037-5:2013
 • Геопродукти – геосинтетика, геотекстил, георешетки, геомембрани и геомрежи по система 2+
       –  Геосинтетични прегради, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 15382:2013
       –  Геотекстил и подобни на геотекстил продукти, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 15381:2009
 • Продукти за строителство на пътища и за пътна сигнализация по система 2+
     – Хидроизолационни продукти и комплекти за мостове, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 14695:2010
 • Продукти за довършителни работи на външни и вътрешни стени и тавани по система 1
     – Облицовъчни плочи, с съгласно изискванията на стандарт БДС EN 12467:2012
 • Външни топлоизолационни системи/комплекти с мазилка (ETICS) по система 1 и 2+
  ETAG 004
 • Комплекти/ системи неносещ оставащ кофраж от кухи блокове или панели или от изолационен материал или бетон по система 1 и 2+
  ETAG 009

С това разширение на нотификацията ЦИЕС обхваща голяма част от най-използваните продукти в строителството, за които производителят е задължен да декларира съответствие и да нанесе СЕ маркировка.

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top