На 16 юни 2016 г., в учебната зала на Центъра за компетентност към ЦИЕС ЕООД, гр.Стара Загора се проведе обществено обсъждане на проекта на промените в нормативната уредба и регистрационния режим на съоръженията с повишена опасност (СПО).

Обсъждането беше проведено под формата на дискусия с участието на председателя на ДАМТН Стефан Цанков. Над 30 представители на лицензираните органи за технически надзор от цялата страна имаха възможност да зададат своите въпроси лично на г-н Цанков.

В резултат на дискусията се направиха много предложения за подобряване на дейността, за ясни и разписани отговорности на всички процеси, свързани със СПО. Председателят на ДАМТН пое ангажимент да бъдат разгледани всички предложения. Участието във форума беше безвъзмездно за всички присъстващи.

CTEC Discussion 16 06 2016

Stefan Tzankov

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top