Новата Директива 2014/35/ЕС за безопасност на нисковолтови електрически съоръжения се прилага от 20 април 2016 и заменя Директива 2006/95/ЕО.

Electrical web

За разлика от други директиви на ЕС, Директива 2014/35/ЕС не изисква намесата на нотифициран орган за извършване на процедура за оценяване на съответствието. Не се предвижда нотификация на LVD Body, поради тази причина няма да намерите такива обявени органи в страницата на Nando.

Оценката на съответствието със съществените изисквания на LVD е отговорност на производителите, но това не изключва възможността в този процес да бъде включена трета независима страна. Персоналът на ЦИЕС поддържа компетентност и акредитация на ЛИМСУ с голям обхват показатели за безопасност на продукти от обхвата на Директива 2014/35/ЕС и може да бъде полезен с дейности по изпитвания и доброволна сертификация на електрически съоръжения.

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top