puzzel2

На 1.07.2016 г. успешно приключи годишната надзорна проверка на Органа по сертификация на строителни продукти към ЦИЕС ЕООД, извършена от Министерство на регионалното развитие и благоустройствoто (МРРБ). Както всяка година, детайлно беше разгледана дейността на органа, компетентността на служителите, подизпълнителите, с които организацията работи и др. Освен документален преглед на цялостната дейност, МРРБ проведе и наблюдение на екипа на организацията провеждащ надзорен одит в „Холсим България“ АД, гр.София, както и наблюдение на демонстрационно изпитване в Лабораторията за изпитване на строителни продукти към ЦИЕС.

Седмица по рано, в ЦИЕС се състоя и друга проверка, която протече ефективно и също завърши без констатирани несъответствия. ИА „Българска служба за акредитация“ (ИА „БСА“) извърши планов годишен надзорен одит с разширение на обхвата на Лабораторията за изпитване на строителни продукти към ЦИЕС.

За дейността си като нотифициран пред Европейската комисия орган по Регламент (ЕС) 305/2011 и оправомощен от МРРБ орган за оценяване съответствието на строителни продукти по национален ред, ЦИЕС подлежи на ежегодни проверки. Акредитираната строителната лаборатория на ЦИЕС също подлежи всяка година на надзорен одит от страна на ИА „БСА“. И двете проверки тази година завършиха без установени несъответствия.

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top