ce mark

В началото на Юни 2016 г. беше отворена процедурата „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, част от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", 2014-2020

Допустими дейности по програмата са:

  •  Дейности за услуги по въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти: стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), системи за управление на околната среда (EMAS, БДС EN ISO 14001), системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001) и др.
  • Дейности за услуги по сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти: стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), системи за управление на околната среда (EMAS, БДС EN ISO 14001), системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001) и др.

Услуги, които ЦИЕС предоставя на бенефициентите по процедурата за покриване на национални/европейски/международни стандарти:

СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

в съответствие с международните стандарти:

ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИ

ст.нар. „съществени изисквания”за СЕ МАРКИРОВКА на машини,електрически съоръжения и устройства; строителни продукти,емисии на шум и ЕМС.

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top