ЦИЕС организира информационен ден във Велико Търново за ключовите задължения, които всеки производител трябва да изпълнява. Събитието се проведе на 12 юли и събра на едно място десетки заинтересовани лица. Присъстващите бяха запознати с необходимите законови изисквания за пускане на продукт на европейския пазар, с критериите за осигуряване на безопасни условия на труд и оптимизирането на потреблението на електрическа енергия. Производителите научиха как да избягват закононарушения, които биха им коствали значителни глоби, и свериха часовниците си с последните европейски изисквания.

Присъстващите бяха запознати с услугите и възможностите на Център за изпитване и европейска сертификация, които предоставя на всички бенефициенти по отворената програма „Конкурентоспособност” и процедурата „Управленски капацитет и покриване на европейски стандарти”.

  P1070098 web Info Day VT CTEC 3 P1070094 web

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top