От 8 до 14 юли 2016 г. Центърът за компетентност към ЦИЕС ЕООД организира два последователни курса на обучение, предназначени за фирми, които действат в строителния сектор.

Първият курс беше проведен в рамките на 40 учебни часа по част от професия на тема „Монтажник на скеле“, специалност „Стоманобетонни конструкции“, професия „Строител – Mонтажник“. Обучаемите имаха възможност да придобият професионална квалификация и да получат практически познания в специфичната област на обучението.

Вторият курс беше насочен към безопасната работа при монтаж, реконструкция и демонтаж на строително скеле. По време на курса подробно бяха разгледани минималните изисквания за ЗБУТ съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. при извършване на строително-монтажни рботи.

В обученията участваха представители на фирмите „Интерконтинентал - Инженеринг“ ЕООД и „Пери България“ ЕООД. След успешно преминат изпит те получиха удостоверения от лицензирания Център за професионално обучение към ЦИЕС.

 CTEC Course July 2016 1

CTEC Course July 2016 2

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top