house inspectionЦИЕС ЕООД прибави нова дейност към своето портфолио от услуги.

Специалистите на ЦИЕС ЕООД извършват инспекция на жилищни сгради и правят анализ за действителното състояние на имота и изправността на интегрираните системи в него.

Резултатите от извършената инспекция се документират в доклад от обследване, в който се описват скритите недостатъци или незабелязаните предимства.

Обследването дава информация за наличието на проблеми в електрическите и отоплителни инсталации, загубата на топлинна енергия, скрити влага и течове.

Други показатели, които подлежат на измерване са нивото на осветеност, шум и вибрации в жилището.

Потенциални ползватели на услугата:

  • Инвеститори;
  • Собственици на имоти;
  • Агенции за недвижими имоти;
  • Частни лица;

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top