Лаборатория за изпитване на строителни продукти към “ЦИЕС“ ЕООД защити пред Българска служба за акредитация (БСА) своята компетентност и разшири групите строителни продукти, за които извършва изпитвания по европейски стандарти.double ladders

Основни групи продукти, част от разширението, са:

  • Стълби
  • Гипсови продукти
  • Плочи дървесни, паркет и подова настилка от дървесина
  • Естествени и агломерирани каменни материали. Модулни плочи
  • Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони
  • Отводнителни канали

За тях лабораторията извършва изпитвания по определени показатели, в съответствие с действащите стандарти. 

Към пълният обхват на разширението.

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top