Modulen kurs CIES 01

През втората седмица на февруари 2017 г. Центърът за компетентност към ЦИЕС ЕООД проведе модулен курс за новите ревизии на стандартите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Обучаемите, основно от организации с въведени интегрирани системи за управление, бяха запознати с промените в стандартите и въвеждането им в практиката.

В отделен модул бяха разгледани указанията за одит на системи за управление съгласно ISO 19011.

Компетентният лектор и подходящите персонални материали бяха предпоставка за ефективно провеждане на обучението и правилното разбиране на същността на промените от страна на обучаемите.

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top