Kurs VO 1

В изпълнение на фирмената политика на ЦИЕС ЕООД за непрекъснато поддържане и повишаване компетентността на персонала, през месец март 2017 г. дванадесет специалисти от компанията преминаха 5-дневен IRCA регистриран курс за водещи одитори на системи за управление на качеството.

Специалистите са от отдели, чиято дейност е в областта на оценяване на съответствието на строителни продукти и на машини, сертификация на системи за управление и орган за контрол.

Обучението е с цел да осигури знания и умения, свързани с подготовка, планиране, провеждане и докладване на одити за оценка на съответствие на Системи за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2015.

Чрез дискусии и работа по конкретни казуси, специалистите на ЦИЕС, се упражниха в прилагане на придобитите знания в практиката.

Kurs VO 2

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top