На срещата на Асоциацията на лицата за оценяване на съответствието на строителни продукти, проведена на 24.03.2017 г., инж.Румяна Господинова, водещ оценител и одитор в ЦИЕС ЕООД, бе единодушно избрана за официален представител на България в Консултативната група (Advisory Group) към групата на нотифицираните органи за оценяване на строителни продукти /GNB-CPR/.

Наред с представителите от другите страни членки на ЕС, инж.Румяна Господинова ще участва в срещите на нотифицираните органи за оценяване на строителни продукти, които регулярно се провеждат в различни европейски градове. На тези срещи се обсъждат въпроси от съществено значение за нотифицираните органи и се изгражда общата им политика.

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top