Pristina Fair CTEC 1

По време на международния търговски панаир "Прищина 2017", гр.Прищина, Косово, който се проведе в периода 19-22 април 2017 г., г-жа Благовеста Шинева, управител на ЦИЕС ЕООД, осъществи B2B срещи с фирми, участващи в изложението.

Събитието беше организирано от Стопанската камара на Косово в сътрудничество с Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие.

Панаирът се състоя в панаирния център, намиращ се в Шкабай – Прищина и в него участваха фирми от Косово, Албания, Македония, България, Турция и др.

Целта на посещението беше ЦИЕС да намери потенциални партньори и клиенти за своите услуги по оценяване на съотвествието на строителни продукти, машини и електрически съоръжения, както и за сертификация на системи за управление.

Регионалните производители имат интерес към подобни услуги, тъй като, за да изнасят продуктите си на европейския пазар трябва да изпълнят изискванията на европейското законодателство.

Чрез услугите на ЦИЕС, те могат именно да постигнат необходимите изисквания и да поставят СЕ маркировка върху продуктите си.

Pristina Fair CTEC 2 Pristina Fair CTEC 3 Pristina Fair CTEC 4

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top