Metrology CTEC April 2017 1

През последната седмица на април 2017 г., в Учебния център на ЦИЕС във фокуса на вниманието бяха работещите в лаборатории за изпитване и калибриране, както и отговорниците по метрологично осигуряване на организации.

За пореден път водещият одитор инж. Константин Костадинов проведе обучение за вътрешни одитори по ISO IEC БДС EN17025. Обучението беше съпроводено с много практически казуси, което подготви участниците за успешно решаване на тестовете.

С очакване и емоции започна вторият за седмицата семинар на тема „Организация и управление на средствата за измерване в лаборатории“. Очакването беше свързано с представянето на новоизлязлата книга на Мария Додова „Метрология минало и настояще“.

Г-жа Додова е известна в средите на метролозите със своята дългогодишна работа за развитие и утвърждаване на българската метрология. Събраните факти за историята на световната и българска метрология в книгата запазват за поколенията уникална информация и предизвикват гордост за българските достижения в тази област, както фактът, че ние сме 21-вата държава в света, която на 15 ноември 1888 г. приема Закон за мерките и теглилките и се присъединява към седемнадесетте най-развити държави, които десетина години по-рано подписват Конвенцията за метъра.

Монографията има методичен характер и е с практическа насоченост, едно отлично помагало за специалисти и студенти.
Участниците в семинара получиха книгата с автограф и посвещение от авторката, с пожелания за успешна реализация.

Metrology CTEC April 2017 2Metrologia knigaDrj vestnik

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top