NB Forum CIES 1За седма поредна година „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД беше домакин на годишната работна среща на Форума на нотифицираните органи в България – 2017 г., с председател инж. Благовеста Шинева.

Срещата се проведе в два последователни дни, на 19 и 20 юни 2017 г. в Хотелски комплекс „Армира“, Старозагорски минерални бани.

Официално приветствие към нотифицираните лица отправи Петър Горновски, Председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). В работната среща участваха Силвана Любенова – Директор дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите" към Министерство на икономиката, Нели Карипова, главен директор на ГД „Инспекция за държавен технически надзор“ към ДАМТН, Мирослав Йотов, главен директор на ГД „Надзор на пазара“ към ДАМТН, представители на ДАМТН и на Български институт по метрология и всички български нотифицирани органи.

 

NB Forum CIES 2

На събитието беше изнесен доклад за дейността на нотифицираните органи за 2016г. от Даниела Миланова-Горчева, Директор Дирекция "Разрешения за оценяване на съответствието" към ДАМТН. Темите, които бяха обсъдени по време на форума, се отнасят до безопасността на продуктите, прилагане на Европейското законодателство и на някои европейски регламенти в националното законодателство, осъществяване надзор на пазара, технически надзор на съоръженията с повишена опасност, като асансьори и др. Тези теми са актуални не само за нотифицираните органи и за икономическите оператори, но и за обществото, като цяло.

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top