Международният стандарт ISO 45001:2018 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа", който заменя BS OHSAS 18001:2007 е публикуван на български език в Български институт за стандартизация.

 

Стандартът определя изискванията за система за управление на здравето и безопасността при работа и дава насоки за нейното прилагане, за да могат организациите да осигурят безопасни и здравословни работни места, като предотвратяват наранявания и заболявания, свързани с работата, и подобряват своята резултатност.

 

БДС ISO 45001:2018 е приложим за всяка организация, независимо от нейната големина и естество на дейност, която желае да създаде, внедри и поддържа система за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР), да елиминира опасностите и да сведе до минимум рисковете за ЗБР. В съответствие с политиката по ЗБР на организацията предвидените резултати от системата за управление на ЗБР включват:
            •  постоянно подобряване на резултатността по ЗБР;
            •  изпълнение на законовите изисквания и други изисквания;
            •  постигане на целите по ЗБР.

 

В стандарта не се определят конкретни критерии за резултатност по ЗБР, нито пък се дават задължителни предписания за разработване на система за управление на ЗБР.

 

БДС ISO 45001: 2018 не разглежда въпроси като безопасност на продукт, имуществени щети или въздействия върху околната среда, извън рисковете, които те представляват за работниците и за други важни заинтересовани страни.

 

източник: Български институт за стандартизация

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.
Ok Отказвам