На 7 юни 2018 г. председателят на Европейския комитет за стандартизация (CEN) г-н Венсан Лафлеш, заедно с председателя на Construction Products Europe, д-р Хаймо Шойх, главен изпълнителен директор на Wienerberger AG, подписаха заедно Декларация за постигане на споразумение за интелигентна СЕ маркировка (Smart CE Marking) на работен форум на CEN (CEN/CWA).*

 

Производителите на строителни продукти трябва да спазват Регламента за строителните продукти (CPR) и да предоставят на пазара декларация за експлоатационни характеристики съгласно хармонизираните стандарти (hENs).

На практика това означава, че може да бъде предоставена и използвана в пълния ѝ потенциал много подробна информация. Целта е да се насърчи маркировката СЕ за строителни продукти чрез доброволно използване на електронна декларация. Стандартизацията е в основата на общия технически език, затова CEN е естественият партньор за разработването на този дигитален референтен документ.

 

Интелигентната CE маркировка осигурява връзка между продукта и неговата декларация за експлоатационни характеристики в цифров, машинен и четим от човека формат. Тя дава възможност на проектантите, изпълнителите, крайните потребители и органи на изпълнителната власт лесно да получават и да оценяват, в комбинация с подходящи цифрови инструменти, информацията в декларацията за експлоатационни характеристики по удобен за ползване и ориентиран към постигане на резултати начин. И още нещо, интелигентната маркировка CE помага на проектантите и производителите да спазват задълженията си за документацията и намалява административната тежест.

 

По време на събитието д-р Шойх благодари на CEN, ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП” на Европейската комисия, на членовете на Construction Products Europe и на колеги от други сектори на строителната индустрия за тяхната подкрепа и участие. Освен това той подчерта, че: "Тази инициатива за интелигентна CE маркировка е важна част от големия дигитален строителен пъзел, но е онова, което производителите на строителни продукти трябва да възприемат, за да предоставят на пазара техническа информация за продуктите си. Радвам се, че това беше инициирано и реализирано от нашата европейска асоциация."

 

Председателят на CEN/CWA г-н Пол Сурин добави, че: "Интелигентната СЕ маркировка ще улесни разработването на цифрови инструменти. Тя позволява проследимост на продуктите, осигурява директна връзка с производителите и е съвместима със Строително информационно моделиране (Building Information Modeling - BIM). Това CEN/CWA ще бъде поето от техническите комитети на CEN (TC), включително TC 442, който работи в сектора на BIM. Трябва да се включат експерти от индустрията, тъй като управлението е много важно, ако искаме да разработваме и използваме истинско отворено Строително информационно моделиране."

 

Президентът на CEN г-н Венсан Лафлеш изтъкна, че: "Подкрепата на CEN за разработването на CEN/CWA за интелигентна СЕ маркировка демонстрира ангажимента на организацията да улеснява дигиталната  трансформация на индустрията чрез стандартизация и илюстрира как стандартизацията може да бъде инструмент за постигането на тези стратегически цели в сферата на цифровизацията. Тази инициатива може да покаже пътя за подобно развитие в други сектори."

 

Техническите комитети на CEN и Construction Products Europe ще се заемат с разработване на конкретен за продуктите подход, който да даде възможност за доброволно използване на интелигентната СЕ маркировка от производителите.

 

*Източник: уеб сайт на Български институт за стандартизация: http://www.bds-bg.org

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.