На 3 юли т.г. (2018) беше публикуван новият стандарт ISO 19011. Това трето издание отменя и замества второто издание (ISO 19011: 2011), като отразява нарастващия брой стандарти за управление на системи (СУС) и последните ревизии на някои от най-широко използваните стандарти, като ISO 9001 за качество, ISO 14001 за околната среда, EN ISO/IEC 17025:2017 за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране и др.

 

ISO 19011 е приложим за всички организации, които трябва да планират и провеждат вътрешни или външни одити на системите за управление или да управляват програми за одит. Предназначен е за широк кръг потребители, включително одитори, големи и малки организации, използващи системи за управление, и организации, които се нуждаят от извършване на одити на системи за управление по договорни или регулаторни причини.


Стандартът съдържа насоки за системите за управление на одита, включително принципите на одита, управлението на програмата за одит и провеждането на одити на системите за управление, както и указания за оценка на компетентността на лицата, участващи в одитния процес. Насоките, които стандартът дава следва да бъдат адаптирани, в зависимост от обхвата, сложността и мащаба на програмата за одит.

 

На сайта на Международната организация за стандартизация (International Organization for Standardization - ISO) е публикувана подробна информация за ISO 19011: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19011:ed-3:v1:en

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.