Уважаеми дами и господа,

 

Ревизираният стандарт ISO 50001:2018 “Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане” отменя и заменя ISO 50001:2011. Новата версия на стандарта е публикувана на 21.08.2018 г. на страниците на Международната организация по акредитация (ISO).

 

Международният акредитационен форум (IAF) утвърди тригодишен преходен период от датата на публикуване на ISO 50001:2018. За да запазите валиден Вашия сертификат след тази дата, е необходимо да се уверите, че е извършен трансфер към новия стандарт в рамките на тригодишния период. Това означава, че след 21 август 2021 г. сертификатите по стандарт ISO 50001:2011 престават да бъдат валидни.

 

Сертифициращите органи трябва да спрат да извършват одити, включително за първоначална сертификация, надзор и ресертификация съгласно ISO 50001:2011 в рамките на 18 месеца от датата на публикуване на ревизирания стандарт.

 

ISO 50001 предоставя изисквания за систематичен, основан на данни и факти процес, насочен към непрекъснато подобряване на енергийната ефективност. Основните изрично предвидени резултати от прилагането на стандарта са непрекъснатото подобряване на енергийните характеристики и системата за енергийно управление.

 

Полезна информация и превод на стандарта очаквайте на страницата на Българския институт за стандартизация.

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.