BIPM_26-Conference_copy.png

Представителите на държавите членки на Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM) гласуваха в полза на изменението на дефинициите за килограм, ампер, келвин и мол, по време на 26-та Генерална конференция за мерки и теглилки (CGPM), състояла се на 16 ноември 2018 г. в Конгресния дворец на Версай. Промените влизат в сила на 20 май 2019 г.

 

Ревизията на Международната система единици (SI) отбелязва края на връзката между SI и артефактите. Международната система е въведена през 1960 г., като заменя метричната система, която се явява едно от най-значимите наследства на Френската революция. Понастоящем това е най-широко използваната система единици в света. Ревизията й е кулминация на многогодишното интензивно научно сътрудничество между националните институции по метрология и Международното бюро за мерки и теглилки.

 

Определенията за всички единици на преработената Международна система единици SI ще бъдат свързани с физичните константи, които ще гарантират тяхната стабилност и универсалност.

 

"Преразглеждането на SI е забележителен момент в научния прогрес. Използването на фундаменталните константи, които наблюдаваме в природата за важни понятия като маса и време, означава, че имаме стабилна основа, от която да разширяваме научното си познание, да развиваме нови технологии и да се справяме с някои от най-големите предизвикателства на обществото.", заяви Мартин Милтън, директор на BIPM.

 

Новите дефиниции засягат четири от седемте основни единици на SI: килограм, ампер, келвин и мол, и всички производни единици, като волт, ом и джаул.

 

Килограмът ще бъде дефиниран на база константата на Планк (h), амперът – на база елементарния електричен заряд (е), келвинът – на база константата на Болцман (k) и молът – на база константата на Авогадро (NA).

 

Източник: Международно бюро за мерки и теглилки (BIPM)

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.