Първият клиент за сертификация по ISO 45001:2018 на ЦИЕС днес получи своя сертификат от Даниела Иванова, ръководител на Органа по сертификация на системи за управление.

 

Новият стандарт ISO 45001:2018 за системи за управление на здравето и безопасността при работа замени OHSAS 18001:2007 след официалното му публикуване от Международната организация за стандартизация (ISO) на 12 март 2018 г.

 

Ако Вашата организация разполага с акредитиран сертификат по OHSAS 18001, ще може да преминете към ISO 45001 в рамките на три години от официалното публикуване на новия стандарт.

 

След преиздаване на сертификата по акредитация на 22.07.2019 г. от ИА БСА, Органът по сертификация на системи за управление към ЦИЕС предоставя на своите клиенти акредитирана сертификация по ISO 45001.

 

Центърът за компетентност към ЦИЕС системно организира обучения за вътрешни одитори съгласно БДС EN ISO 45001 и в съответствие с новите изисквания на БДС EN ISO/IEC 19011:2018 Указания за извършване на одит на системи за управление. Ако имате необходимост от такова обучение, моля не се колебайте да се свържете с нас.

CTEC Cert ISO 45001