Уважаеми клиенти,

 

На 25 август 2019 г. Европейската комисия обяви актуализация и разширяване на обхвата на Разрешение № CPR 18 – NB 1871/24.08.2013 на „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД. Разрешението е за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти, съгласно Регламент (ЕС) 305/2011.

 

Обхватът на нотификация е разширен с нов продукт - пигменти за оцветяване на строителни материали на основа цимент и/или вар, система за оценяване 2+.

 

Ако имате необходимост от сертификация и изпитване на вашите строителни продукти, може да се обрърнете към нас за извършване на тази експертна услуга. На сайта на Европейската комисия NANDO, който съдържа списък на всички нотифицирани органи, е публикуван пълният обхват на нотификация на организацията ни.

 

Екипът на ЦИЕС ЕООД