На 18 септември 2019 г., ЦИЕС ЕООД, заедно с още две компании - ЛОТ Консулт и Евротест Контрол имаха възможност да представят дейността, опита си и ползите от акредитацията на заседание на Комитета по комуникации и публикации (Communications and Publications Commitee) към Европейската организация за акредитация (ЕА), което се проведе в х-л "Вега", гр.София.

 

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" беше домакин на събитието, на което присъстваха представители на акредитиращи органи, членове на ЕА от 28 държави.

 

Информация за проведената среща беше публикувана на сайта на ЕА, в twitter: https://twitter.com/eaaccreditation

 

BSA meeting CTEC 1 copy copy copy copy

 

 

BSA meeting CTEC 2