От 16 до 18 октомври 2019 г. ЦПО към ЦИЕС проведе обучения, предназначени за одитори на системи за управление на качеството и за стопани на площадки за игра, проектанти и производители на детски съоръжения. 

 

Първият курс на тема „Одитори на системи на управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 19011:2018“, с продължителност 16 учебни часа, се състоя на 16 и 17 октомври 2019 г., в учeбната зала на ЦИЕС. На него присъстваха служители на над 20 компании от Стара Загора и страната, които, в края на успешно проведеното обучение, получиха сертификат за вътрешен одитор.

 

На 18 октомври 2019 се проведе вторият курс, посветен на изискванията на новата Наредба 1/2009 при проектиране, изграждане, контрол и поддържане на детски площадки, разположени на открито и закрито. Темата е актуална и привлече представители на общини, в качеството им на стопани на детски площадки, а също и на компании, които проектират и произвеждат детски съоръжения. Обучението се проведе с любезното участие като лектор на Нона Гергиева, експерт в дирекция „Технически правила и норми” към МРРБ. След края на курса беше организарано посещение на детска площадка, на която бяха представени практически указания при инспекция на площадки за игра.

 

Участниците останаха удовлетворени от органзиацията, лекторите и практическата част на обучението.

 

Kurs 9001 CTEC 1

 

Kurs Naredba 1 CTEC 2

 

Kurs Naredba 1 CTEC 3