За трета поредна година ЦПО към ЦИЕС провежда мащабни обучения на работниците от фирма "Е.Миролио" ЕАД в базите им в Свищов, Ямбол, Сливен и с.Еленово, Ямбол. Над 450 души бяха обучени за безопасна екплоатация на съоръжения с повишена опасност. Съоръжения под налягане, повдигателни и газови съоръжения бяха във фокуса на темите на предложените обучения, които ежегодно се провеждат на място в производствените бази за улеснение на работниците и техните ръководители.

 

Всяко обучение завършва с проверка на знанията под формата на тест. Показаните резултати са много добри, което е предпоставка за по-малко аварийни ситуации, травми и злополуки. Ръководството на фирмата и ние, от ЦИЕС, сме убедени, че най-ценното е човешкото здраве и живот, и не следва да се пестят усилия в обучение на работниците за безопасна работа на съоръжения с повишена опасност.