В края на януари 2020 г. Центърът за компетентност към ЦИЕС ЕООД организира първия за годината модулен курс, предназначен за органи за контрол, който събра представители на различни организации.

 

Темите на двата модула бяха „Контрол и измерване на физичните фактори на околна и битова среда" и „Опасни химични вещества и смеси. Контрол и управление на риска.“ Разгледани бяха измененията в нормативната уредба и последвалите промени.

 

По време на първия модул бяха коментирани последните изисквания на контролиращите държавни институции относно извършане контрол на шум, микроклимат, изкуствено осветление и вентилационни инсталации.

Законодателството, регламентиращо дейностите с опасни химични вещества и смеси, оценката на съответствието и контролът на риска бяха част от темите, заложени във втория модул.

 

Участниците в обучението успешно преминаха курса и получиха сертификат за преминато обучение.

 

Modulen kurs OK CIES 2

 Modulen kurs OK CIES