На 30 март 2020 г. Европейската комисия публикува насоки, за да подпомогне производителите да увеличат производството на основно медицинско оборудване и материали в три области: производството на маски и други лични предпазни средства (ЛПС), почистващи средства без отмиване и дезинфектанти за ръце и триизмерния печат в условията на пандемията от коронавирус.


Conformity assessment procedures for protective equipment


Guidance on the applicable legislation for leave-on hand cleaners and hand disinfectants (gel, solution, etc.)

 

Conformity assessment procedures for 3D printing and 3D printed products to be used in a medical context for COVID-19