Уважаеми клиенти,

 

Както знаете, "Център за изпитване и европейска сертификация" ЕООД оценява съответствието на строителни продукти, машини, електрически съоръжения и устройства. Медицинските изделия не са в нашия обхват. Въпреки това получихме запитване да потвърдим автентичността на абсурдно фалшифициран сертификат, издаден от нашата организация за друг продукт и друг производител. Продуктът, за който е издаден фалшификатът е "Медицински хирургически маски и свързани продукти", а основанието, на което се е позовал авторът на сертификата е Регламент (ЕС) 305/2011 Строителни продукти. 

 

Като нотифициран орган за оценяване на строителни продукти имаме изключително много издадени сертификати. Затова не се учудваме, че е използван именно текстът на издаден от нас оригинален сертификат, за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели по система 2+. За да се издаде какъвто и да било сертификат е необходимо да се цитира приложим регламент или директива, а също и конкретни стандарти. Това, обаче, предполага експертност и познаване на европейското техническо законодателство, т.е. компетентност, каквато, очевидно, авторът на фалшивия сертификат не притежава.  

 

Предстои да уведомим ГД "Надзор на пазара", ДАМТН за фалшивия сертификат. 

 

За съжаление това не е първият случай на фалшифициран наш сертификат. Надяваме се и на вашата бдителност. Ако ви попадне фалшив сертификат, моля незабавно да ни уведомите на фирмените ни телефони или електронна поща.

 

Fake certificate