На 16 юли 2020 г., инж. Шинева, управител на ЦИЕС ЕООД и инж.Атанасова, ръководител на органа за контрол от вид А към ЦИЕС ЕООД, се срещнаха с ръководството на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ в лицето на Полк. Димитър Кирков, директор и Полк. Николай Златанов, директор дирекция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжения, техника и имущества“.

 

Повод за срещата е инициативата за сътрудничество между двете страни, което ще се изразява в обединяване на професионалните ресурси с цел обмяна на технически експерти, осъществяване на развойна дейност, ползване на лабораториите на Института като подизпълнител и др.

 

Предстои подписване на меморандум за сътрудничество.

CTEC Institut po otbrana 1