На 29 септември 2020 г. в гр. Стара Загора беше проведен информационен ден на тема „Прилагане на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпазни средства“, организиран от „Център за изпитване и европейска сертификация“ с партньорството на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Събитието привлече представители на държавни институции, фирми производители, вносители и дистрибутори, които имат отношение към проектирането, производството, вноса, дистрибуцията и използването на лични предпазни средства (ЛПС).

 

По време на информационния ден инж. Вася Миланова, държавен експерт Главна дирекция „Надзор на пазара“, ДАМТН разясни на участниците изискванията на приложимото европейско законодателство по отношение на ЛПС в условията на COVID-19. Основен акцент в лекцията бяха ЛПС, препоръчани от ЕК и СЗО за ползване от персонала на първа линия, които попадат в обхвата на компетенциите за надзор на ДАМТН.

 

Управителят на ЦИЕС, инж. Благовеста Шинева, от своя страна, запозна присъстващите с основните дейности на компанията, които могат да бъдат от полза за икономическите оператори. В отделна лекция инж.Шинева разгледа новия стандартизационен документ СД CEN/CWA 17553 – Маски за лице за населението и ръководство за минималните изисквания и методите за изпитване и използване.

 

Дискусията, в края на информационната кампания, се проведе със специалното участие на инж. Мирослав Йотов, главен директор Главна дирекция „Надзор на пазара“, ДАМТН, който обобщи информацията относно трите вида маски, за които се прилагат различни изисквания. Това са маските, попадащи в категорията лични предпазни средства, които трябва да отговарят на изискванията на Регламент 2016/425 и подлежат на контрол от страна на ДАМТН. Другият вид са медицинските маски и са предназначени за работещите в болничните заведения. Всички останали, извън посочените два вида, са маските за населението, които са под контрола на Комисията за защита на потребителите.

 

Информационният ден беше ползотворен за участниците защото имаха възможност да получат разяснения по актуалната тема за ЛПС в условията на COVID-19, вкл. за видовете маски, както и отговори на въпросите, които ги вълнуваха.

 

CTEC Infoday 20 09 20 1

 

CIES Infoday PPE Sep 20 2 copy copy

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin   1 f  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.