Важно! Злоупотреби

Молим да не се доверявате, ако получите съобщения, с които под каквато и да е форма се твърди, че има промяна в банковите и/или адресните данни на ЦИЕС. Такава промяна няма!

Повече

Ако сте производител на текстилни изделия, включително на маски за широка употреба, ние Ви предлагаме оценка на техническата документация и лабораторни изпитвания съгласно изискванията на CWA 17553:2020. След извършена оценка и издаден доклад от оценка, издаваме доброволен сертификат и доброволна сертификатна марка CTECcert.

Стандартизационнният документ CWA 17553: 2020 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ предоставя минималните изисквания за проектиране, производство и оценка на ефективността на маските за обща употреба в общността, предназначени за потребители, единични или многократно използвани. Той е достъпен за безплатно изтегляне от уебсайта на CEN и CENELEC https://www.cencenelec.eu/news/press_releases/Pages/PR-2020-004.aspx и от уебсайтовете на националните членове на CEN (за България - https://bds-bg.org/bg/project/show/bds:proj:113568)

 

Маските за обща употреба, посочени в този документ, не се вписват като медицинско изделие в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/745, нито като лично предпазно средство (ЛПС) в рамките на обхват на Регламент (ЕС) 2016/425. Те не подлежат на задължителна оценка на съответствието от нотифицирани органи, но трябва да имат определени характеристики и да преминат лабораторни изпитвания съгласно Стандартизационния документ CWA 17553:2020.

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.