На 27 септември 2018 г. в Международния изложбен център в Киев, Украйна се проведе Конференцията QUALITY.NOW.UA, в която управителят на ЦИЕС, инж.Благовеста Шинева, участва като лектор. Темата на лекцията беше „Прилагане на Регламент Строителни продукти (ЕС) 305/2011 - опитът на „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, нотифициран орган NB 1871“.

На 3 юли т.г. (2018) беше публикуван новият стандарт ISO 19011. Това трето издание отменя и замества второто издание (ISO 19011: 2011), като отразява нарастващия брой стандарти за управление на системи (СУС) и последните ревизии на някои от най-широко използваните стандарти, като ISO 9001 за качество, ISO 14001 за околната среда, EN ISO/IEC 17025:2017 за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране и др.

 

„Прогрес“ АД, Стара Загора възложи на Цeнтъра за професионално обучение при ЦИЕС ЕООД да проведе обучение на работещите с повдигателни съоръжения и отговорниците на цехове и участъци. В рамките на 8 дни през обучението преминаха над 250 души, които бяха запознати с правилата при определяне на схемите за окачване, видовете товарозахващащи приспособления и правилата за безопасната им експлоатация. След направените тестове и добрите резултати от тях, курсистите получиха удостоверения.

Уважаеми клиенти,


На сайта на Българския институт по стандартизация в рубриката "Новини и събития" е публикувана информация за хармонизираните стандарти и оценяването на съответствието на строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 (CPR).

На 7 юни 2018 г. председателят на Европейския комитет за стандартизация (CEN) г-н Венсан Лафлеш, заедно с председателя на Construction Products Europe, д-р Хаймо Шойх, главен изпълнителен директор на Wienerberger AG, подписаха заедно Декларация за постигане на споразумение за интелигентна СЕ маркировка (Smart CE Marking) на работен форум на CEN (CEN/CWA).*

 

Производителите на строителни продукти трябва да спазват Регламента за строителните продукти (CPR) и да предоставят на пазара декларация за експлоатационни характеристики съгласно хармонизираните стандарти (hENs).

На практика това означава, че може да бъде предоставена и използвана в пълния ѝ потенциал много подробна информация. Целта е да се насърчи маркировката СЕ за строителни продукти чрез доброволно използване на електронна декларация. Стандартизацията е в основата на общия технически език, затова CEN е естественият партньор за разработването на този дигитален референтен документ.

Центъра за компетентност към  ЦИЕС участва в VI-та регионална конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България в Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение ReferNet, която се проведе на 26 юни 2018 г. в Стара Загора.

 

Събитието бе открито от инж. Емилияна Димитрова, Председател на НАПОО, а приветствия към участниците отправиха г-жа Татяна Димитрова, н-к на Регионалното управление на образованието, гр. Стара Загора и г-жа Пенка Чавдарова, н-к отдел „Образование“ в община Стара Загора.

 

ЦИЕС ЕООД присъства на бизнес форум на тема „Насърчаване на деловите партньорства с Швейцария”. Събитието се проведе на 14 юни 2018 г. и беше организирано от Българо-швейцарската търговска камара (БШТК) съвместно с Търговско - промишлена палата - Стара Загора (ТПП). Целта на Форума беше изграждането и стимулирането на партньорства между фирми от България и Швейцария.

ЦИЕС участва в 21-то заседание на Комитета за управление на сертификацията (СМС) на IECEE, което се проведе на 5 и 6 юни 2018 г., в Агей, Франция. България, представена от Българския институт за стандартизация (БИС) със статут Member Body, е една от 54-те държави, които членуват в IEC системата на схеми за оценяване на съответствието на електротехническо оборудване и компоненти (IECEE).

Специализиран курс по метрология, организиран от Центъра за компетентност към ЦИЕС, привлече метролози от различни региони в страната. Обучението на тема „Oрганизация и управление на технически средства за измерване, наблюдение и контрол“ се проведе на 22 и 23 май 2018 г. в учебна зала на ЦИЕС. В курса участваха представители на фирми, сертифицирани по ISO 9001, производствени и акредитирани лаборатории и органи за контрол. 

На 10 и 11 май 2018 г. Центърът за професионално обучение към ЦИЕС ЕООД организира обучение за вътрешни одитори съгласно новата версия на стандарта  БДС EN ISO/IEC 17025:2018 в лаборатори и органи за контрол.

 

Курсът ще се проведе в хотел „Сити“, гр.Стара Загора. Темата е „Основни изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и одит на система за управление на лаборатории за изпитване и калибриране в съответствие с БДС EN ISO 19011:2011“.

 

Курсът ще се проведе с лектори от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“.

 

Подробности относно програмата на събитието, може да намерите тук.

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.
Ok Отказвам