В сайта на Български институт за стандартизация (БИС) е публикуван български стандартизационен документ СД CWA 17553:2020 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“, отнасящ се до предпазните маски за лице, които не са лични предпазни средства или медицински изделия, а така наречените хигиенни маски. Документът е наличен на английски език: https://bit.ly/3bvwkp3 

На 16 юли 2020 г., инж. Шинева, управител на ЦИЕС ЕООД и инж.Атанасова, ръководител на органа за контрол от вид А към ЦИЕС ЕООД, се срещнаха с ръководството на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ в лицето на Полк. Димитър Кирков, директор и Полк. Николай Златанов, директор дирекция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжения, техника и имущества“.

Уважаеми клиенти,

 

Както знаете, "Център за изпитване и европейска сертификация" ЕООД оценява съответствието на строителни продукти, машини, електрически съоръжения и устройства. Медицинските изделия не са в нашия обхват. Въпреки това получихме запитване да потвърдим автентичността на абсурдно фалшифициран сертификат, издаден от нашата организация за друг продукт и друг производител. Продуктът, за който е издаден фалшификатът е "Медицински хирургически маски и свързани продукти", а основанието, на което се е позовал авторът на сертификата е Регламент (ЕС) 305/2011 Строителни продукти. 

На 30 март 2020 г. Европейската комисия публикува насоки, за да подпомогне производителите да увеличат производството на основно медицинско оборудване и материали в три области: производството на маски и други лични предпазни средства (ЛПС), почистващи средства без отмиване и дезинфектанти за ръце и триизмерния печат в условията на пандемията от коронавирус.

Сега, когато необходимостта от спирането на изменението на климата налага бързи и адекватни мерки за защита на околната среда, схемата EMAS на ЕС е актуален инструмент чрез който организациите могат както да оценят, така и да намалят своето въздействие върху околната среда.

В края на януари 2020 г. Центърът за компетентност към ЦИЕС ЕООД организира първия за годината модулен курс, предназначен за органи за контрол, който събра представители на различни организации.

На 14 и 15 ноември 2019 г. в гр.Пловдив се проведе двудневна международна конференция „Без аварии”. В събитието участваха експерти и инвеститори от различни сектори на индустрията. Правилната поддръжка на индустриалните съоръжения, безопасните условия на труд и предотвратяването на аварии бяха част от акцентите на конференцията.

За трета поредна година ЦПО към ЦИЕС провежда мащабни обучения на работниците от фирма "Е.Миролио" ЕАД в базите им в Свищов, Ямбол, Сливен и с.Еленово, Ямбол. Над 450 души бяха обучени за безопасна екплоатация на съоръжения с повишена опасност. Съоръжения под налягане, повдигателни и газови съоръжения бяха във фокуса на темите на предложените обучения, които ежегодно се провеждат на място в производствените бази за улеснение на работниците и техните ръководители.

От 16 до 18 октомври 2019 г. ЦПО към ЦИЕС проведе обучения, предназначени за одитори на системи за управление на качеството и за стопани на площадки за игра, проектанти и производители на детски съоръжения. 

На 18 септември 2019 г., ЦИЕС ЕООД, заедно с още две компании - ЛОТ Консулт и Евротест Контрол имаха възможност да представят дейността, опита си и ползите от акредитацията на заседание на Комитета по комуникации и публикации (Communications and Publications Commitee) към Европейската организация за акредитация (ЕА), което се проведе в х-л "Вега", гр.София.

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin   1 f  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.