Центъра за компетентност към  ЦИЕС участва в VI-та регионална конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България в Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение ReferNet, която се проведе на 26 юни 2018 г. в Стара Загора.

 

Събитието бе открито от инж. Емилияна Димитрова, Председател на НАПОО, а приветствия към участниците отправиха г-жа Татяна Димитрова, н-к на Регионалното управление на образованието, гр. Стара Загора и г-жа Пенка Чавдарова, н-к отдел „Образование“ в община Стара Загора.

 

ЦИЕС ЕООД присъства на бизнес форум на тема „Насърчаване на деловите партньорства с Швейцария”. Събитието се проведе на 14 юни 2018 г. и беше организирано от Българо-швейцарската търговска камара (БШТК) съвместно с Търговско - промишлена палата - Стара Загора (ТПП). Целта на Форума беше изграждането и стимулирането на партньорства между фирми от България и Швейцария.

ЦИЕС участва в 21-то заседание на Комитета за управление на сертификацията (СМС) на IECEE, което се проведе на 5 и 6 юни 2018 г., в Агей, Франция. България, представена от Българския институт за стандартизация (БИС) със статут Member Body, е една от 54-те държави, които членуват в IEC системата на схеми за оценяване на съответствието на електротехническо оборудване и компоненти (IECEE).

Специализиран курс по метрология, организиран от Центъра за компетентност към ЦИЕС, привлече метролози от различни региони в страната. Обучението на тема „Oрганизация и управление на технически средства за измерване, наблюдение и контрол“ се проведе на 22 и 23 май 2018 г. в учебна зала на ЦИЕС. В курса участваха представители на фирми, сертифицирани по ISO 9001, производствени и акредитирани лаборатории и органи за контрол. 

На 10 и 11 май 2018 г. Центърът за професионално обучение към ЦИЕС ЕООД организира обучение за вътрешни одитори съгласно новата версия на стандарта  БДС EN ISO/IEC 17025:2018 в лаборатори и органи за контрол.

 

Курсът ще се проведе в хотел „Сити“, гр.Стара Загора. Темата е „Основни изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и одит на система за управление на лаборатории за изпитване и калибриране в съответствие с БДС EN ISO 19011:2011“.

 

Курсът ще се проведе с лектори от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“.

 

Подробности относно програмата на събитието, може да намерите тук.

Международният стандарт ISO 45001:2018 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа", който заменя BS OHSAS 18001:2007 е публикуван на български език в Български институт за стандартизация.

 

Стандартът определя изискванията за система за управление на здравето и безопасността при работа и дава насоки за нейното прилагане, за да могат организациите да осигурят безопасни и здравословни работни места, като предотвратяват наранявания и заболявания, свързани с работата, и подобряват своята резултатност.

Проектът на ЦИЕС „По-добра и безопасна среда на труд в ЦИЕС ЕООД“ бе одобрен за финансиране от Фонд „Условия на труд“.

 

Целта на проекта е да се подобри и обезопаси работната среда, както и професионалния и здравен статус на специалистите в двете строителни лаборатории на ЦИЕС ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството.

 

На 10 април 2018 г. ЦИЕС прие в офиса си 18 кметове от Земгале Планов район, Латвия. Визитата се осъществи по препоръка на АРИР - Стара Загора.

 

За нас беше удоволствие и предизвикателство да посрещнем високите гости. Разказахме любопитни факти за нашия град, свързани с богатата му история, традиции, култура и настоящо развитие.

Инж.Румяна Господинова, водещ оценител и одитор в ЦИЕС ЕООД, която е и официален представител на България в Консултативната група (Advisory Group) към групата на нотифицираните органи (НО) за оценяване на строителни продукти /GNB-CPR/ участва в 43-та среща на групата, в гр.Льовен, Белгия. Събитието се проведе на 20 март 2018 г. по предварително представен на CIRCABC дневен ред.

Всяка мярка, която сте изпълнили и е довела до намаляване на потребената енергия, може да бъде оценена като ефект и да получите удостоверение за енергийни спестявания от АУЕР. Ние от ЦИЕС ЕООД извършваме именно такава оценка на постигнатите енергийни спестявания, в резултат на изпълнени енергоспестяващи мерки, въз основа на която можете да придобиете удостоверение за енергийни спестявания.

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.
Ok Отказвам