Прочети повече

На 29 септември 2020 г. в гр. Стара Загора беше проведен информационен ден на тема „Прилагане на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпазни средства“, организиран от „Център за изпитване и европейска сертификация“ с партньорството на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Събитието привлече представители на държавни институции, фирми производители, вносители и дистрибутори, които имат отношение към проектирането, производството, вноса, дистрибуцията и използването на лични предпазни средства (ЛПС).

Главна дирекция „Надзор на пазара“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) със съдействието и домакинството на „Център за изпитване и европейска сертификация“ (ЦИЕС) ЕООД организират информационна кампания на тема „Прилагане на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпазни средства“. Събитието е безплатно и ще се проведе на 29 септември 2020 г., от 10:30 до 13:00 ч., в конферентна зала "Загора", хотел "Сити", бул."П. Евтимий" 23, гр.Стара Загора. 

Oсвен нотифициран орган за оценяване на съответствието, „Център за изпитване и европейска сертификация“ (ЦИЕС) ЕООД вече е и акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) за сертификация на строителни продукти съгласно БДС EN ISO/IEC 17065:2012. От август 2020 г. тази информация официално e обявена на уеб страницата на информационната система NANDO на Европейската комисия: https://bit.ly/2FLyWDl

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Поради настоящата ситуация с COVID-19, IAF удължи преходния период за миграция от BS OHSAS 18001 към ISO 45001 за сертифицираните компании.
Преходният период се удължава с 6 месеца, до 30 септември 2021 г.
В случай, че вашия бизнес е засегнат от кризата и желаете да се възползвате от възможността за по-късна миграция към ISO 45001, моля да се свържете с екипа на ОССУ за повече информация.
За повече информация, посетете IAF COVID-19 https://iaffaq.com/

 

В сайта на Български институт за стандартизация (БИС) е публикуван български стандартизационен документ СД CWA 17553:2020 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“, отнасящ се до предпазните маски за лице, които не са лични предпазни средства или медицински изделия, а така наречените хигиенни маски. Документът е наличен на английски език: https://bit.ly/3bvwkp3 

На 16 юли 2020 г., инж. Шинева, управител на ЦИЕС ЕООД и инж.Атанасова, ръководител на органа за контрол от вид А към ЦИЕС ЕООД, се срещнаха с ръководството на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ в лицето на Полк. Димитър Кирков, директор и Полк. Николай Златанов, директор дирекция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжения, техника и имущества“.

Уважаеми клиенти,

 

Както знаете, "Център за изпитване и европейска сертификация" ЕООД оценява съответствието на строителни продукти, машини, електрически съоръжения и устройства. Медицинските изделия не са в нашия обхват. Въпреки това получихме запитване да потвърдим автентичността на абсурдно фалшифициран сертификат, издаден от нашата организация за друг продукт и друг производител. Продуктът, за който е издаден фалшификатът е "Медицински хирургически маски и свързани продукти", а основанието, на което се е позовал авторът на сертификата е Регламент (ЕС) 305/2011 Строителни продукти. 

На 30 март 2020 г. Европейската комисия публикува насоки, за да подпомогне производителите да увеличат производството на основно медицинско оборудване и материали в три области: производството на маски и други лични предпазни средства (ЛПС), почистващи средства без отмиване и дезинфектанти за ръце и триизмерния печат в условията на пандемията от коронавирус.

Сега, когато необходимостта от спирането на изменението на климата налага бързи и адекватни мерки за защита на околната среда, схемата EMAS на ЕС е актуален инструмент чрез който организациите могат както да оценят, така и да намалят своето въздействие върху околната среда.

В края на януари 2020 г. Центърът за компетентност към ЦИЕС ЕООД организира първия за годината модулен курс, предназначен за органи за контрол, който събра представители на различни организации.

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.