На 19 март 2018 г. управителят на ЦИЕС ЕООД инж.Благовеста Шинева взе участие в Бизнес форум с двустранни срещи, който се проведе в гр. Ниш, Сърбия. Събитието беше организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в рамките на работното посещение на Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България. 

Центърът за компетентност към ЦИЕС ЕООД организира специализирано обучение за своите клиенти - ИГМ „Младост“, Сърбия, на тема „Указания и изготвяне на екоетикети и екологична продуктова декларация (ЕПД) за строителни продукти”.

На 15 март 2018 г. управителят на ЦИЕС инж.Благовеста Шинева взе участие в кръгла маса, посветена на качеството на стоките и защита на потребителите. Събитието се проведе в гр. Варна и беше организирано съвместно от Икономически университет - Варна, Център за качество на стоките и потребителска защита, Комисия за защита на потребителите (КЗП) и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

На 21 февруари 2018 г. в учебната зала на ЦИЕС ЕООД се проведе обучение, предназначено за органите за контрол. Темата на обучението, която събра над двадесет представители на компании от цяла България, беше насочена към разглеждане на „Актуални насоки при контрола на физичните фактори и Ръководството на ILAC G27 за измерванията, извършени като част от процеса на контрол (Guidance on measurements performed as part of an inspection process)“.

През февруари 2018 г., Центърът за компетентност към ЦИЕС ЕООД организара редица обучения на актуални теми. Последното от поредицата обучения на тема „Вътрешни одитори на интегрирани системи за управление по стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 19011:2011“ се проведе в два последователни дни, на 15 и 16 февруари 2018 г.

В края на януари 2018 г. ЦИЕС ЕООД организира обучение за служителите на Холдинг Загора относно новия Регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation). Обучението беше проведено с активното съдействие от страна на консултантска фирма Сteam.

 

На семинара присъстваха директори, счетоводители, юрисконсулти, маркетинг специалисти, специалисти Човешки Ресурси, IT специалисти от Холдинг Загора.

Датата 23.04.2018 г. е крайният срок за прием на проекти по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

Средствата са насочени към предприятията от преработващата промишленост, тъй като те допринасят в най-голяма степен за ниската производителсност на ресурсите.

На 7 декември 2017 г., Научно-техническият съюз - Стара Загора обяви и връчи годишните си награди за принос на водещи специалисти през 2017 година в съответните направления. Сред отличените специалисти е инж.Ирина Космева, експерт обучения в Център за компетентност към ЦИЕС ЕООД. Инж.Космева е и секретар на Съюза на инженерите по автоматика, информатика и електроника в Стара Загора.

Бизнес школата към ЦИЕС ви уведомява, че предстои да бъде публикувано на български новото издание на най-популярния стандарт за компетентност на лабораториите за изпитване и калибриране - БДС ЕN ISO/IEC 17025.

 

На международно ниво, стандартът ISO/IEC 17025 вече е актуализиран, като сa взети предвид последните промени в лабораторната среда и работните практики. При публикуване на стандарта от Български институт за стандартизация, ЦИЕС ще организира семинари и обучения по новата версия.

 

Новото издание ISO/IEC 17025:2017 е разработено съвместно от Международната организация за стандартизация (ISO) и Международната комисия по електротехника (IEC) под ръководството на Комитета за оценка на съответствието (CASCO) на ISO.

На 14 ноември 2017 г. в хотел Сити, Стара Загора, се проведе Информационен ден, посветен на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Събитието беше подготвено и организирано от „Център за изпитване и европейска сертификация“ (ЦИЕС) ЕООД, съвместно с Търговско-промишлената палата - Стара Загора и Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

 

Информационния ден беше без такса за участие. Лектори бяха ключови експерти и изпълнителния директор на АУЕР, г-н Ивайло Алексиев. Представителите на заинтересованите организации, които присъстваха, имаха възможност да се запознаят със задълженията и ползите, произтичащи от Закона за енергийната ефективност и да получат отговор на въпросите, които ги вълнуват.

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.
Ok Отказвам