В края на януари 2018 г. ЦИЕС ЕООД организира обучение за служителите на Холдинг Загора относно новия Регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation). Обучението беше проведено с активното съдействие от страна на консултантска фирма Сteam.

 

На семинара присъстваха директори, счетоводители, юрисконсулти, маркетинг специалисти, специалисти Човешки Ресурси, IT специалисти от Холдинг Загора.

Датата 23.04.2018 г. е крайният срок за прием на проекти по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

Средствата са насочени към предприятията от преработващата промишленост, тъй като те допринасят в най-голяма степен за ниската производителсност на ресурсите.

На 7 декември 2017 г., Научно-техническият съюз - Стара Загора обяви и връчи годишните си награди за принос на водещи специалисти през 2017 година в съответните направления. Сред отличените специалисти е инж.Ирина Космева, експерт обучения в Център за компетентност към ЦИЕС ЕООД. Инж.Космева е и секретар на Съюза на инженерите по автоматика, информатика и електроника в Стара Загора.

Бизнес школата към ЦИЕС ви уведомява, че предстои да бъде публикувано на български новото издание на най-популярния стандарт за компетентност на лабораториите за изпитване и калибриране - БДС ЕN ISO/IEC 17025.

 

На международно ниво, стандартът ISO/IEC 17025 вече е актуализиран, като сa взети предвид последните промени в лабораторната среда и работните практики. При публикуване на стандарта от Български институт за стандартизация, ЦИЕС ще организира семинари и обучения по новата версия.

 

Новото издание ISO/IEC 17025:2017 е разработено съвместно от Международната организация за стандартизация (ISO) и Международната комисия по електротехника (IEC) под ръководството на Комитета за оценка на съответствието (CASCO) на ISO.

На 14 ноември 2017 г. в хотел Сити, Стара Загора, се проведе Информационен ден, посветен на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Събитието беше подготвено и организирано от „Център за изпитване и европейска сертификация“ (ЦИЕС) ЕООД, съвместно с Търговско-промишлената палата - Стара Загора и Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

 

Информационния ден беше без такса за участие. Лектори бяха ключови експерти и изпълнителния директор на АУЕР, г-н Ивайло Алексиев. Представителите на заинтересованите организации, които присъстваха, имаха възможност да се запознаят със задълженията и ползите, произтичащи от Закона за енергийната ефективност и да получат отговор на въпросите, които ги вълнуват.

ЦИЕС ЕООД и Търговско-промишлена палата - Стара Загора съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) организират безплатен информационен ден, посветен на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Целта на събитието е да бъдат разяснени задълженията и ползите, които произтичат от ЗЕЕ.

 

Информационният ден ще се проведе на 14 ноември 2017 г. в конферентната зала на хотел Сити, Стара Загора. Поканени са да участват всички заинтересовани страни - малки, средни и големи предприятия от региона, публични и частни собственици на сгради, в това число общини, областна администрация и др. 

На 27 октомври 2017, в хотел Сити, се проведе безплатно обучение за безопасност и здраве при работа (БЗР). Обучението беше организирано от Otgovori.info със съдействието на ЦИЕС ЕООД.

При съвместяване на дейностите по безопaсност и здраве при работа (БЗР) с други ангажименти или когато лицата са в началото на кариерата си, като лица по БЗР, те имат необходимост от познания относно нормативната база, права и задължения, инструктажи и документация по ЗБУТ. Точно тези въпроси бяха разгледани от специалистите по ЗБУТ - инж. Деяна Илиева и д-р София Евстатиева. В практическата част на темата бяха коментирани и конкретни казуси.Прочети още...

Тази година "Център за изпитване и европейска сертификация" ЕООД отбелязва 15 години от създаването си.

Благодарим на всички наши клиенти, партньори и приятели за добрите пожелания! Благодарим, също така, за многото успешно реализирани съвместни проекти и договори! За оказаното през годините доверие, добрата оценка за нашата работа и за лоялността!

Надяваме се и занапред да имаме много бъдещи съвместни проекти и добро сътрудничество!

Желаем на всички здраве и много успехи в професионален и личен план!

 

Екипът на ЦИЕС ЕООД 

 

По време на изложението Международен технически панаир – Пловдив, в периода 25 – 30 септември 2017 г., представители на ЦИЕС ЕООД взеха участие в семинар, организиран съвместно от Българско-турската търговско-индустриална камара в България и Търговската секция към Посолството на Р. Турция в София. Семинарът беше на тема „Възможностите за търговия и инвестиции в България“. Сред коментираните теми, в рамките на форума, бяха търговско-инвестиционни отношения между България и Турция, както и възможностите и предимствата на износа на България в ЕС.

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.
Ok Отказвам